Երկրորդ ուսումնական շրջան՝ 2021

Ուսումնական նախագծեր/ստուգատեսներ

Ստորև նշված գործունեություններն, համապատասխան տվյալ նախագծի
առանձնահատկությունների, ուղարկում եք տեսանյութերի (յութուբյան հղմամբ),
ռադիո-ձայնագրությունների (էլ․ հասցեին՝ Armine.Movsisyan@mskh.am)
կամ լուսանկարների տեսքով (Viber հարթակ)։
Առարկայական հանձնարարությունները՝ համապատասխան
ամենօրյա նամակների։