Նախագծի հիմքում սովորողների ընթերցասիրությունը զարգացնելու միտումն է։ Նախագիծը կրում է ամենամսյա բնույթ։ Տևողորթյունը՝ երկու շաբաթ։

Նպատակ

  • ընթերցման ունակությունների զարգացում, գնահատում, ուսումնասիրում
  • սովորողների միջև փոխշփման զարգացում, ամրապնդում
  • միմյանց ճանաչելու հնարավորությունների ընդլայնում
  • ամեն ամիս նոր գրքի (առակ, հեքիաթ, պատմվածք և այլն) ընթերցում, քննարկում

Իրականացման եղանակներ

Սովորողները և դասվարը, պատահականության սկզբունքով՝ վիճակահանությամբ, կազմում են զույգեր։ Զույգերը փոխանակվում են գրքերով։ Շատ կարևոր է, թե յուրաքանչյուրն ինչպես է վերաբերվում գրքին։
Փոխանակված գրքերը մասնակիցներն ընթերցում են երկու շաբաթվա ընթացքում։ Ավարտելով ընթերցումը՝ սովորողները հրապարակում են ռադիո-պատումներ ընթերցած գրքի մասին։
Գրքերը միմյանց վերադարձնելիս դասարանում լսում, քննարկում ենք պատումները, որի ընթացքում ընթերցող զույգերը փոխանակվում են նվերներով՝ ըստ նախասիրության՝ ի նշան շնորհակալության։

Գործունեության ոլորտներ

  • Մայրենի
  • ՏՀՏ

Անհրաժեշտ պարագաներ

  • Գրքեր
  • տեսա-ֆոտո նկարահանող սարքեր
  • նվերներ

Ամփոփումը՝ դասարանական բլոգում։