Մայիսյան 17-րդ հավաքի շրջանակում ծնողները
մեզ են փոխանցելու իրենց հմտությունները՝
անցկացնելով վարպետության դասեր սովորողների հետ:

Մասնակիցներ՝ Արևելյան դպրոցի 3.4 դասարանի սովորողներ

Oր՝  մայիսի 19
Ժամանակահատված՝ 12:50-13:20
Վայր՝ դասարան լաբարատորիա

Հյուրը՝ Սյուզաննա Սայադյան (իրավաբան)
Թեման՝ Երեխաների իրավունքների մասին

Նպատակ և խնդիրներ ՝

  • բաց համագործակցություն ծնողական համայնքի հետ
  • իրավունք, օրենք հասկացությունների ուսումնասիրություն
  • երեխաների իրավունքների ճանաչում
  • զրույց-քննարկում

Աշխարհի տարօրինակ օրենքները

Ուսումնասիրելով վերը նշված փաթեթները՝ քո բլոգում առանձնացրու քո կարխիքով ամենատարօրինակները:

Անհրաժեշտ գործիքներ

  • համակարգիչ

Ամփոփումը