Ուսումնական երրորդ շրջան 2022
Անհատական աշխատաժամանակ (փետրվար)