Արևելյան դպրոցի նախագիծը

Հունվարի 3
Առցանց հանդիպումներ

Հունվարի 4
Առցանց աշխատանք

  • Լրացվող

Հունվարի 5
Առցանց աշխատանք

  • Լրացվող

Հունվարի 6
Առցանց աշխատանք

  • Առցանց աշխատանք սովորողների բլոգներում։
    Սովորողների տարեկան հաշվետվության դիտարկում։

Հունվարի 7
Առցանց աշխատանք