Հագուստը՝ կարմիր, ճերմակ, կարմիր-ճերմակ զոլավոր։ Աղջիկները՝ երկու բարձր պոչիկով, գլուխներին պոզիկներ, տղաներին ձմեռ պապի գլխարկներ։ Դեմքներին գունավոր պուտիկներ։

Չենք բացում փակագծերը ))))