Ուսումնական ամառ 2022 նախագծով աշխատանքներն է ներկայացնում Գոռ Սարգսյանը:

Բերանացի ընթերցում
Լրացուցիչ առաջադրանքների կատարում
Քամին

Վարդավառյան պատում Գոռից