Ուսումնական ամառ 2022 նախագծով աշխատանքներն է
ներկայացնում Էդգար Գրոյանը:

Ճամփորդապատում
Վարդավառի ծեսը Գեղարքունիքի մարզում