Ուսումնական ամառ 2022 նախագծով աշխատանքներն է
ներկայացնում Էդգար Գրոյանը:

Խոհանոցային գործունեություն
Չրերի պատրաստում

Լեզվագործունեություն
Բաղաձայն և ձայնավոր հնչյուններ

Ընթերցում
Լրացուցիչ առաջադրանքների կատարում
Քամին

«Անխելք մարդը» հեքիաթի ընթերցում Էդգարից