Ուսումնական ամառ 2022 նախագծով աշխատանքներն է
ներկայացնում Արտաշես Հակոբյանը:

Բերանացի ընթերցում
Խխունջ

Բերանացի ընթերցում
Արտուտիկ

Ճամփորդապատում
Խոր Վիրապ