Ուսումնական ամառ 2022 նախագծով աշխատանքներն է
ներկայացնում Աննա Ազատյանը:

Բերանացի ընթերցում
Լրացուցիչ առաջադրանքների կատարում
Խխունջ

Խոհանոցային գործունեություն
Աննան պատրաստում է չիր

Վարդավառյան խենթություններ Աննայից

Բերանացի ընթերցում
Լրացուցիչ առաջադրանքների կատարում
Շաբաթվա օրերը

Ամառային գունեղ ու համովիկ աղցան Աննայից