1-3-րդ դասարաների ուս. պլան
Հանրակրթության պետական չափորոշիչով որոշված հենքային ուսումնական պլան

Համեմատությունը՝ լրացվող