Ճամբարային գործունեության ամփոփում (մայիսի 30 — հունիսի 3)
Ճամբարային գործունեության ամփոփում (հունիսի 6-10)