«Հանրային աուդիտ» նախագիծն իրականացվում է  «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում:
Համապատասխան Արևելյան դպրոցի ուղեցույցի՝ դիտարկում ենք մարդկային ռեսուրսները՝ նախագծերի մասնակցած սովորողներ, մանկավարժական աշխատողներ:

Պետք է փաստենք, որ նման ուսումնասիրությունը հարաբերական է ստացվում, քանի որ դասարաններում ներկա սովորողների թիվն անընդհատ տատանվում է:
Համավարակի տարածման պայմաններում անընդհատ են բացակայող սովորողները:
Ֆիզիկական միջավայրից զատ՝ կրթահամալիրում ուսումնական գործունեությունը կազմակերպվում է նաև հեռավար հարթակում:
Այդ պարագայում սույն ուսումանսիրությունն ունենում է հետևյալ ճյուղավորումը.

 1. Ֆիզիկական միջավայր
 2. հեռավար ուսուցմամբ սովորողներ, դասավանդողներ
 3. ընտանեկան դպրոց
 4. առկա-հեռավար համակցված ուսուցում

Ըստ այդ, նախագծային ուսուցումն էլ ունի իր առանձնահատկությունները:
Արևելյան դպրոցի ենթակայքի, դասավանդողների, սովորողների բլոգների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ թե՛ տարիքային, թե՛ գործնական առանձնահատկություններից ելնելով, դասարանական խմբերին բնորոշ են հետևյալ նախագծերը.

 1. Ճամփորդական նախագծեր
  Հաճախադեպ են 4-5-րդ դասարանների սովորողների խմբերում:
  Սա հատկապես վերաբերում է գիշերակացով ճամփորդություններին:
  Աստիճանական համակարգումը ներառում է 3-2 դասարանների սովորողներին, այնուհետև 1-ին դասարաններն ու 5 տարեկանների խմբերը:
  Վերջիններիս ճամփորդական նախագծերն առավել սակավ են նախ և առաջ տարիքային առանձնահատկություններից ելնելով: Միանշանակ, որքան բարձրանում է տարիքային շեմն, այնքան բազմաբովանդակ և բաղմաճյուղ են ճամփորդական ուղղությունները:
 2. Ծիսական նախագծեր
  Ծիսական բովանդակություն ունեցող նախագծերին առավել մասնակից են են 2-3-րդ դասարանների սովորողների խմբերը:
  Այս նախագծերում նկատի ենք ունեցել նաև երաժշտական, պարային նախագծերը:
  Այն իրենից ենթադրում է նաև համագործակցային նախագծերի փաթեթ:
  Այդ նախագծերին մասնակցությունը պարտադիր է տարիքային բոլոր խմբերի համար, սակայն կազմակերպման և իրականացման ծավալներն առավել ընդլայնվում են նշված խմբերում:
 3. Ստուգատեսներ
  Ստուգատեսային հարթակն առավել հարուստ է 5 տարեկանների խմբի գործունեությամբ:
  Այն օրացուցային բովանդակություն ունի:
  Յուրաքանչյուր հինգշաբթի 5տ գործունեության խմբերում իկրկանացվում են ստուգատեսային նախագծեր:

Արևելյան դպրոցում աշխատում են 46 դասավանդողներ:
նախագծերին դասավանդողների մասնակցությունը ունի հետևյալ ընդգրկումը.

 1. Դասարանական նախագծեր
  Երբ դասավանդողը ինքն է կազմակերպում և իրականացնում նախագիծը
 2. Համագործակցային նախագծեր
  Դասավանդողը ստանում է առաջարկ, հրավեր իր դասարանով մասնակցել կրթահամալիրի այլ օղակի, այլ դպրոցի որևէ նախագծի
 3. Անհատական նախագծեր
  Երբ դասավանդողն ինքն է մասնակցում կրթահամալիրում իրականացվող որևէ նախագծի:
  Դա հատկապես վերաբերում է ճամփորդական նախագխերին: