Մասնակիցներ՝ Արևելյան դպրոցզի 3/4 դասարանի սովորողներ

Ժամանակահատվածը՝  10.05 — 10.06

Նպատակ՝

  • սոցիալական հմտությունների դիտարկում
  • բլոգային հմտությունների դիտարկում, ուսումնասիրում, զարգացում
  • մեդիահմտությունների դիտարկում
  • մարզական հմտությունների դիտարկում, զարգացում, գնահատում
  • լեզվագործունեություն՝ ընթերցելու, ընթերցած նյութը վերարատադրելու հմտությունների դիտարկում
  • մաթեմատիկական հմտությունների դիտարկում
  • տեխնոլոգիական-նկարչական հմտությունների դիտարկում, կարողությունների գնահատում
  • բնագիտական հմտությունների գնահատւոմ, դիտարկում
  • օտար լեզվի՝ անգլերեն-ռուսերեն կարողությունների դիտարկում, օտար լեզվով շփում, գնահատում

Ուսումնական գործունեության ոլորտներ

  • լեզվական-ստեղծագործական
  • մաթեմատիկական
  • տեխնոլոգիական-նկարչական
  • բնագիտական
  • երաժշտական
  • մարզական
  • ՏՀՏ
  • ճամփորդություններ

Լեզվական-ստեղծագործական ուսումնական գործունեություն

  • տեքստի հետ աշխատելու հմտությունների դիտարկում ՝ դժվարհասկանալի բառերի առանձնացում, օնլայն բառարանի միջոցով բառերի բացատրություն, նոր բառերով փոխարինում, վերապատմում և այլն։

Մաթեմատիկական ուսումնական գործունեություն

  • ֆլեշմոբերի մասնակցության դիտարկում
  • բաժանման, բազմապատկման, գումարման, հանման գործողությունների դիտարկում
  • խնդրի խառնաշփոթ՝ դիտարկում, լուծման տարբերակներ
  • մաթեմատիկական չափումներ ֆիզիկական միջավայրում՝ տուն, բակ և այլն

Բնագիտական ուսումնական գործունեություն

  • շրջակա միջավայրի դիտարկում
  • մարմնի մասերի ուսումնասիրում
  • տիեզերքը՝ որպես գիտություն

Տեխնոլոգիական ուսումնական գործունեություն

  • տեխնոլոգիական-նկարչական հմտությունների դիտարկում, ուսումնասիրում
  • կատարված աշխատանքների փաթեթի ստեղծում

Ամփոփում՝

Աշխատանքները հրապարակվում են սովորողների անհատական բլոգներում՝ տեսանյութերի, պատումների, փաթեթների տեսքով։ Դասվարը ամփոփում է աշխատանքները՝ ներկայացնելով գործունեությունների համապատասխան փաթեթներ։