Մայիսյան 17-րդ հավաքի շրջանակում ծնողները
մեզ են փոխանցելու իրենց հմտությունները՝
անցկացնելով վարպետության դասեր սովորողների հետ:

Մասնակիցներ՝ Արևելյան դպրոցի 3.4 դասարանի սովորողներ

Oր՝  մայիսի 10
Ժամանակահատված՝ 12:00-13:20
Վայր՝ դասարան լաբարատորիա

Հյուրը՝ Լուսինե Մինասյան
Թեման՝ Թռչնատառերի էսքիզների ստեղծում անվանատառերով

Նպատակ և խնդիրներ ՝

 • բաց համագործակցություն ծնողական համայնքի հետ
 • ստեղծագործական աշխատանքի իրականացում
 • սովորողների նկարչական ունակությունների դիտարկում
 • նկարչական հմտությունների զարգացում
 • թռչնատառերի ուսումնասիրություն
 • թռչնատառերի էսքիզների ստեղծում անվանատառերով

Նկարագրություն

 • թռչնատառերի մասին զրույց քննարկում սովորողների հետ
 • անդրադարձ նկարչական գործունեության առանձնահատկություններին
 • անդրադարձ էսքիզ հասկացությանը
 • սովորողների անվանատառերի դիտարկում բանավոր մաթեմատիկայի օգնությամբ
 • թռչնատառերի էսքիզների ստեղծում անվանատառերով

Անհրաժեշտ գործիքներ

 • սպիտակ թղթեր
 • ստվերամատիտներ
 • գունավոր մատիտներ

Գործունեության ոլորտներ

 • Նկարչական գործունեություն
 • բանավոր մաթեմատիկա

Ամփոփումը՝ 1, 2