Մասնակիցներ՝ Արևելյան դպրոցի 3/4 դասարանի սովորողներ

Ժամանակահատվածը՝ մարտի 28-ապրիլի 24

Նպատակ՝

 • ստեղծագործական երևակայության դիտարկում, զարգացում
 • տեքստը խմբագրելու, համառոտ, ընդարձակ պատմելու հմտությունների դիտարկում, զարգացում
 • ինքնուրույն և խմբով աշխատելու հմտությունների զարգացում
 • ընտանեկան միջավայրում աշխատելու, նախագծերում ընտանիքի անդամների ներգրավվածություն
 • օնլայն հարթակից անհրաժեշտ տեղեկությունները գտելու հմտություների դիտարկում, զարգացում
 • որոնողական համակարգը կիրառելու հմտությունների զարգացում
 • ՏՀՏ հմտությունների զարգացում
 • տեխնոլոգիական, մեդիատեխնոլոգիական հմտությունների զարգացում
 • Նախապատրաստություն ապրիլի 15-ի զատկական տոնավաճառին

Ուսումնական գործունեության ոլորտներ

 • լեզվական-ստեղծագործական
 • մաթեմատիկական
 • տեխնոլոգիական-նկարչական
 • բնագիտական
 • երաժշտական
 • ՏՀՏ

Լեզվական-ստեղծագործական ուսումնական գործունեություն

 • Զատիկ տոնի մասին տեղեկատվական նյութերի ընթերցում, քննարկում
 • տեքստի հետ աշխատելու հմտությունների զարգացում՝ դժվարհասկանալի բառերի առանձնացում, օնլայն բառարանի միջոցով բառերի բացատրություն, նոր բառերով փոխարինում, վերապատմում
 • զատկական առած-ասացվածքների ընթերցում, քննարկում, մեկնաբանություն
 • զատկական առած-ասացվածքների փաթեթի ստեղծում
 • զատկական հորինուկների, պատմությունների փաթեթի ստեղծում

Մաթեմատիկական ուսումնական գործունեություն

 • օրացուցային հաշվարկ՝ պասի ընթացք, օրերի հաճախականություն, ածիկի՝ որպես զատկական հիմնական բաղադրիչի աճման գործընթացն ըստ օրերի
 • զատկական թեմաներով՝ ձվերի, ներկի անհրաժեշտ քանակի, մեկ ձվին բաժին հասնող ներկաքանակի և այլն, խնդիրների, առաջադրանքների կազմում, լուծում

Բնագիտական ուսումնական գործունեություն

 • ածիկի՝ որպես զատկական հիմնական բաղադրիչի ուսումնասիրում, դիտարկում
 • ներկանյութի, ձվի ուսումնասիրում
 • ձվի՝ ներկման գործընթացի դիտարկում, ուսումնասիրում, մեկնաբանություն

Տեխնոլոգիական ուսումնական գործունեություն

 • զատկական պարագաների պատրաստում
 • զատկական սեղանի ձևավորում
 • զատկական տոնի պատկերում Paint ծրագրով

Երաժշտական ուսումնական գործունեություն

Ընտանեկան գործունեության ոլորտ

 • զատկական տոնի պատրաստություն ընտանեկան միջավայրում (տեսանյութերի, ֆոտոպատումների պատրաստում, հրապարակում բլոգներում, ենթակայքում)

Տեղեկատվական նյութեր

Ընթերցանության նյութեր՝
Զատկե զատիկ է… (զատկական ասիկներ-ասույթներ)