Ուսումնական երկրորդ շրջան` 2022

Ուսումնական երկրորդ շրջանը, ինչպես ճամբարային յուրաքանչյուր փուլ, հագեցած էր ճամփորդական, ստուգատեսային ընթացքով: Ճամբարային գործունեության ընթացքում ձեռք բերված հմտությունները կիրառելի են դառնում հաջորդ փուլերի համար:
Հատկապես կարևորում եմ դասավանդողների ուսումնական պարապմունքները՝ իրականացվող տարբեր ստուգատեսների շրջանակում:
Ստուգատեսային շրջանի թերություն կհամարեմ ձյան պակասը:
Ստորև ներկայացված են  Արևելյան դպրոցի «Ժպտերեսիկ»  ջոկատի հունվարյան ճամբարում իրականացված գործունեությունները՝ համապատասխան նախագծային, ամփոփման հղումների:

Աշխատակարգ՝ ըստ շաբաթների

Հեռավար ուսուցման գործունեություն (Լիլի Մարտիրոսյան)

Գործունեության ամփոփում՝ ըստ ստուգատեսների

Դիջիթեք 2022

Ձմեռային ազգագրական փառատոն 

Ձմեռային մարզական խաղեր 

Բնագիտատեխնիական ստուգատես

Ճամփորդություններ

Այլ