Արևելյան դպրոցի 3․4 դասարանի սովորողները, համապատասխան Ուսումնական ձմեռ 2021-22 նախագծի, ներկայացնում են իրենց աշխատանքներն անհատական բլոգներում։
Ստորև ամփոփ փաթեթները՝ համապատասխան նախագծում նշած գործունեությունների։