Հեռավար ուսումնական գործունեության շաբաթն ընթացել է համապատասխան աշխատակարգի։
Առցանց գործունեությունն իրականացվել է Teams հարթակում։

Շաբաթվա գործունեության հաշվետվություն՝ համապատասխան ամենօրյա գործունեության․

Բլոգային պատումների փաթեթ՝ համապատասխան առարկայական գործունեության

Բլոգային պատումների փաթեթ (հեռավար ուսումնական գործունեության ամփոփում)