Արևելյան դպրոցի 3․4 դասարանում ուսումնական
գործունեությունն իրականացվում է փաթեթների օգնությամբ։
Այդ փաթեթներն օգտագործվում են թղթային և առցանց տարբերակներով։

 • Մաթեմատիկա
  Մաթեմատիկական ուս․ գործունեությունն իրականացվում է Լուսինե Փաշայանի կազմած փաթեթով՝ նախատեսված 3-րդ դասարանցիների համար։ Փաթեթը խմբագրվել է, վերածվել 2 մասի։ Համապատասխանեցվել է 3․4 դասարանի սովորողներին։ 1-ին մասը նախատեսված է 1-ին, 2-րդ մասը՝ 3-րդ ուս․ շրջանների համար։
  Մաթեմատիկական գործունեության հիմնական բաղադրիչներն են․
 1. մաթեմատիկայի ամենամսյա ֆլեշմոբերին մասնակցելը
 2. ֆլեշմոբի խնդիրների գործնական լուծումը, կիրառումը, քննարկումը
 3. բացօթյա գործունեության կազմակերպումը
 4. մաթեմատիկական խնդիրների ստեղծումը՝ համապատասխան միջավայրում եղած իրերի, առարկաների, անձանց
 5. համեմատությունների, չափումների իրականացումը՝ ձեռքի տակ եղած միջոցների կիրառմամբ՝ կշեռք, մետր, խոշորացույց և այլն
 6. բանավոր մաթեմատիկայի գործունեության կազմակերպումը՝ ընտրությամբ գործունեության խմբում և դրանից դուրս։
 • Ընթերցարան
  Ընթերցարանի աշխատանքը ևս կազմակերպվում է գիրգ-փաթեթի և բլոգային հարթակի օգնությամբ։ Որպես գիրք փաթեթ՝ կիրառելի է Աիդա Պետրոսյանի «Արևքուրիկ»-ը, բլոգային հարթակում՝ Մանուշակ Աբրահամյանի կազմած փաթեթը՝ 2 մասից, Անահիտ Հարությունյանի կազմած նախագծային ուսուցման ընթերցարանը։ Այս ամենին զուգահեռ՝ նախագծային գործունեությունը՝ սկսած հորինուկների փաթեթներից մինչ ընթերցողական նախագծեր, ռադիո-ձայնագրություններ և այլն։
 • Հայոց լեզու
  Գործունեությունն իրականացվում է երկու փուլով՝ բլոգային և գիրք-փաթեթով՝ շաբաթը երկու անգամ։ Որպես գիրք փաթեթ՝ կիրառելի է Մարիետ Սիմոնյանի «Հայոց լեզու» աշխատությունը։ Այն բավականին մատչելի է, հետաքրքիր և խաղային։ Բլոգային հարթակում կգտնեք հրապարակումներ, որոնք առավել քերականական բնույթ ունեն՝ բառերի կազմություն, ուղղագրություն, տեքստերի կետադրություն, բառային, տեքստային վերլուծություններ և այլն։

Վերը նշված կետերը անընդհատ փոփոխվում են։
Դա պայմանավորված է կրթահամալիրյան նախագծերի բազմազանությամբ
և դրանց հաճախակի իրագործմամբ։