Հեռավար ուսուցման բաժնում հրապարակված են համապատասխան նախագծերը, աշխատակարգը՝ ըստ ամենամսյա գործունեության։
Հեռավար ուս․ գործընթացով շարունակում է սովորել Լիլի Մարտիրոսյանը։
Լիլի Մարտիրոսյանի՝ մեկ տարվա աշխատանքը, 2021-22թթ․ աշխատակարգը (ամենամսյա գործունեությամբ), ուս․ նախագծերը, ծրագրերը կգտնեք համապատասխան բաժնում։

Լիլի Մարտիրոսյան
Դասարանական բլոգում՝ համապատասխան բաժինը
Անհատական բլոգը
Էլ. հասցեն՝ ofelyamartirosyan1988@gmail.com

Հեռավար ուսումնական գործունեության ընթացքի մասին