Իրականացման տևողությունը` շուրջտարյա:

Նպատակը

  • Պատկերացում տալ Արեգակնային համակարգի, մասնավորապես՝ Երկիր մոլորակի մասին՝ կարևորելով մարդու դերը նրա պահպանության հարցում:
  • Ամրապնդել մարդու մարմնի մասին ստացած գիտեիքները
  • Դիտարկել, ճանաչել ուսումնասիրել շրջակա աշխարհը

Խնդիրները

  • Զարգացնել տեսանյութեր դիտելու, տեղեկույթ կարդալու, դրանց բովանդակությունը
  • ներկայացնելու կարողությունները, զարգացնել տեղեկույթը կարդալիս գլխավոր միտքը երկրորդականից տարբերակելու կարողությունները
  • ձևավորել և զարգացնել ունեցած տեղեկույթը ներկայացնելու կարողությունները P. Point ծրագրով,
  • զարգացնել P. Point ծրագրով աշխատելու կարողությունները,
  • ձևավորել և զարգացնել դիտարկումներ, դիտումներ, ուսումնասիրություններ կատարելու կարողություններ,
  • ձևավորել և զարգացնել աշխատանքը պլանավորելու, նախագծելու և քայլ առ քայլ իրականացնելու կարողություններ,
  • զարգացնել քարտեզից օգտվելու կարողություններ:

Ուսումնական ռեսուրսները

Ուսումնական ճամփորդություններ

Արդյունքը՝ (լրացվող)
անհատական, դասարանական բլոգներում, ենթակայքում, կայքում:

#1 «Սովորող- սովորեցնող» նախագիծ 
Համագործակցություն Արևելյան դպրոցի 2․4 դաս․ հետ

Այցելություն Բյուրական

Տիեզերքի հետքերով

Աղբյուր