Իրականացման տևողությունը՝ սեպտեմբերի 1-30-ը:

Նպատակը
Սովորողների ինքնաճանաչման միջոցով նպաստել փոխհարաբերությունների (սովորող-սովորողներ,
սովորող-ուսուցիչ) ամրապնդմանը՝ զարգացնելով սովորողների ինքնուրույնությունն ու
ինքնասպասարկման հմտությունները: Ինչպես նաև, սովորողների ընտանիքներին ներգրավելով
ուսումնական աշխատանքներում՝ դարձնել կրթական ծրագրի պատասխանատու:

Խնդիրները

 • մեդիահմտությունների, մեդիագործիքների ու համակարգչային ծրագրերի կիրառում,
 • բանավոր ու գրավոր խոսքի զարգացում,
 • անհաժեշտ ինֆորմացիա հավաքելու հմտությունների ձևավորում ու զարգացում,
 • հարցեր տալու (մշակելու) ու հարցազրույց վարելու հմտությունների ձևավորում ու զարգացում,
 • տեխնոլոգիական հմտությունների զարգացում,
 • հաղորդակցական հմտությունների զարգացում,
 • համագործակցային հմտությունների զարգացում,
 • ստեղծագործական երևակայության զարգացում:

Միջավայրը

 • դասասենյակ
 • բակ-պարտեզ
 • մարմնամարզական դահլիճ
 • տուն (ընտանիք)
 • մեդիատիրույթ (սովորողի բլոգ, դասարանական բլոգ, ենթակայք, կայք)

Անհրաժեշտ գործիքները

 • անհատական նեթբուք-նոթբուք
 • ձայնագրիչ, տեսախցիկ
 • համակարգչային ծրագրեր (Paint, Power Point, Movie Maker կամ այլ մոնտաժային ծրագիր)
 • թղթեր (գունավոր, տարբեր հաստության ու չափի)
 • գուաշ, ջրաներկ, վրձին
 • կավ, պլաստիլին
 • այլ (կտորներ, կոճակներ, ժապավեններ…)

Ուսումնական ռեսուրսները

 • Հովհաննես Թումանյան «Թռչունի մտածմունքը», «Ամենից լավ տունը»
 • անունների ծագման պատություն (հանրագիտարան, որոնողական կայքեր)
 • սովորողների ինքնապատումներ

Պատումներ, ստեղծագործական աշխատանք

 • Իմ տունը, սենյակը
 • Իմ ընտանիքը
 • Իմ սիրելի զբաղմունքը
 • Ես հրաշք եմ, որովհետև…

Արդյունքը՝ անհատական, դասարանական բլոգներում, ենթակայքում, կայքում:
Աղբյուր