Համապատասխան նախագծի՝ «Մուտքի» ճամբարականներն այցելեցին Մայր դպրոցի կավագործության սրահ։ Ճամբարականներին կավով աշխատել և բաժակներ պատրաստել օգնեց ընկեր Թագուհին։ Ընթացքը և արդյունքը՝ ստորև.

Հաջորդեց այցելությունը Քոլեջի Ջերմոց լաբարատորիա։