Համապատասխան «Ես կարողանում եմ» ստուգատեսի՝
ներկայացնում ենք «Իմացումի հրճվանք» կրթական ծրագրի 2-րդ տարվա
սովորողների հմտությունները նկարչական-տեխնոլոգիական ուսումնական գործունեությունից՝
ամփոփ փաթեթներից մինչ տեսապատումներ: