Համապատասխան «Ես կարողանում եմ» ստուգատեսի՝
ներկայացնում ենք «Իմացումի հրճվանք» կրթական ծրագրի 2-րդ տարվա
սովորողների հմտությունները մաթեմատիկական ուսումնական գործունեությունից՝
ֆլեշմոբերի մասնակցությունից մինչ ընտրությամբ գործունեության նախագծեր։