Խուստուփի լանջերին

Համապատասխան նախագծի՝
Արևելյան դպրոցի 2-րդ տարվա սովորողներն
Հայաստանի անկախության առթիվ իրականացրել են ընտանեկան ճամփորդություններ։
Նրանք ներկայացրել են հաշվետու պատումներ տեսանյութերի միջոցով։
Ճամփորդություններն իրականացվել են քաղաքային թափառումներից մինչ բարձունքի հաղթահարում և ներառել են գործունեության տարատեսակ ոլորտներ՝ լող, հեծանվավարություն, քայլք, երաժշտական կատարումներ, առողջ սնունդի օգտագործում և այլն։
Պատում-տեսանյութով է ներկայացել նաև Արսեն Մկրտչյանը, ով կիսվել է Երևանից ՌԴ կատարած թռիչքի իր տպավորություններով։
Ստորև՝ ճամփորդապատումները․

Մարիա Տեր-Մարգարյան և ընտանիք
Ախթալա, Սանահին, Հաղպատ
Բարձունքի հաղթահարում
Էրիկ Բեգլարյան և ընտանիք
Սաղմոսավանք
Բարձունքի հաղթահարում
Նարեկ Գառնիկյան և ընտանիք
Անտառային թափառումներ
Բյուրական
Միքայել Մարինո և ընտանիք
Քաղաքային թափառումներ
Կասկադի բարձունքի հաղթահարում
Գրիգ Աբրահամյան և ընտանիք
Ծննդյան ծես
Արսեն Մկրտչյան
Ընտանեկան ճամփորդություն դեպի ՌԴ