Մայիսյան հավաքի շրջանակում
նախատեսում ենք այցելություն
Ուսումնական մեղվանոց:

Մասնակիցներ՝ Արևելյան դպրոցի 2.4 դասարանի սովորողներ

Oր՝  մայիսի 12

Ժամանակահատված՝ 12:00-13:20

Նպատակ և խնդիրներ ՝

  • այցելություն Ուսումնական մեղվանոց, ծանոթություն միջավայրին
  • միջավայրի առանձնահատկությունների դիտարկում, գնահատում
  • մեղուների դիտարկում մեղվապահ Արմինե Գոգինյանի օգնությամբ

Անհրաժեշտ գործիքներ

  • տեսա-ֆոտո-ձայնագրող սարքեր
  • մեղուների դիտարկման անհրաժեշտ պարագաներ՝ բաց գույնի, փակ հագուստ, պաշտպանիչ գլխարկ

Գործունեության ոլորտներ

  • Ես ևշրջակա աշխարհը
  • ՏՀՏ

Ամփոփումը՝ դասարանական բլոգում։