Մայիսյան հավաք՝ բովանդակային ուղղություններ

Նախագծեր՝ համապատասխան ժամանակացույցի

Այց «Տիգրան Հայրապետյան» գրադարան

05․ 05․2021
Համագործակցային նախագիծ «Տիգրան Հայրապետյան» գրադարանում՝ ընթերցանություն, մեդիահմտությունների կիրառում, քայլք։

«Ես կարողանում եմ» ստուգատես

 • Մայիսի 3-9
  Մաթեմատիկական գործունեություն՝ բացօթյա չափումներ, հաշվումներք, քայլք, դիտարկումներ
  Լեզվագործունեություն՝ ընթերցանություն, ռոդարիական խառնաշփոթ
 • Մայիսի 10-11
  Մեդիա-հմտություններ
  ՝ մուտքագրում Word ծրագիր, Paint ծրագիր
  Լեզվագործունեություն (հայոց լեզու)՝ բառախաղեր, ռոդարիական խառնաշփոթ
 • Մայիսի 17-22
  Մարզական գործունեություն՝ վազք, քայլք, հեծանվավարություն, լող
  Ֆոտո-պլեներ՝ բացօթյա նկարչություն
 • Մայիսի 24-28
  Տեխնոլոգիական գործունեություն՝ հոգատարության նախագծով խնամք, տարածքի մաքրություն, անհրաժեշտ պարագաների ստեղծում
  Ես և շրջակա աշխարհը՝ բարձունքի հաղթահարման, ճամփորդական նախագծեր

Բարձունքի հաղթահարման նախագծեր

Դեպի Սևան՝ Մաշտոցներ
Համագործակցային նախագիծ հայրենագետ Իվետա ջանազյանի հետ

Ծնողը կրթական գործի կազմակերպիչ

Նախագծային ընթացքը՝ լրացվող

Մեթոդական մշակում-հոդված

Զարգացման բնութագրերը ՝ որպես «Ես կարողանում եմ» ստուգատեսի մեթոդական հիմք։
Զուգահեռներ առցանց ևֆիզիկական հարթակներում