Մայիսյան հավաքի շրջանակում
նախատեսում ենք այցելություն
«Տիգրան Հայրապետյան» գրադարան:

Մասնակիցներ՝ Արևելյան դպրոցի 2.4 դասարանի սովորողներ

Oր՝ 07.05.2021

Ժամանակահատված՝ 12:00-13:20

Նպատակ և խնդիրներ ՝

  • այցելություն գրադարան, ծանոթություն գրադարանային միջավայրին
  • գրադարանային միջավայրի առանձնահատկությունների դիտարկում, գնահատում
  • հեքիաթի ընթերցում, քննարկում
  • մեդիահմտությունների դիտարակում (աշխատանք Paint ծրագրով) գրադարանի թվային միջոցներով (պլանշետներ)
  • ծանոթացում «Լուսապսակ» ամսագրին (ներկայացնում է Լուսինե Ալեքսանյանը)

Անհրաժեշտ գործիքներ

  • թվային միջոցներ (տրամադրում է գրադարանը)
  • տեսա-ֆոտո-ձայնագրող սարքեր

Գործունեության ոլորտներ

  • Մայրենի
  • ՏՀՏ

Ամփոփումը՝ դասարանական բլոգում: