Մայրենիի ապրիլյան ֆլեշմոբ

Մարիա Տեր-Մարգարյան2-րդ դասարանԱրևելյան դպրոցՁի-ձու-լու, հող-փող-փիղ, տառ-բառ-բուռ-նուռՈւշ լինի նուշ լինի։ Դու քեզ մի գովի, թող ուրիշը գովի։Բմեղուն, ատամ, ատամՎարդ, ուժ, նուշ, որդ, շուն։Ոսկեղեն, քարեղեն, երկաթեղեն, արծաթեղեն, փայտեղեն։Լվացվեցի,ընթրեցի,վազեցի, խաղացի, գնացի, կեցցե, զբոսնեցիԶատիկ, մեղու, ճանճ, մրջյուն, թիթեռ։մի աշխարհ որտեղ բոլորը դանդաղ էին խոսում։ Շատ մտածելուց հետո շուտասելուկը որոշեց ման գալ փողոցներով և բոլորին վարակել իր արագաշարժությումբ։ https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FiO1fWeFdhXs%3Ffbclid%3DIwAR3j3Zf23iRzUARgf6usv8tJL1JPoKpMLr2FvAOcmXzd5g1CF0eDwEbvDVs&h=AT02bOpidyV2Y-fHRu9iIFKrFyeaS8mBzmKvdYdkCEsF3ZvRAGD0FPGxRNLIuW9j0SK06t7FKJk2CPM7fxWRgUonoir0c51cvkMApbLRGZ3DeofBRsq_5xEPAmIiWa3KO0Lahw
Լիլի2-րդ դասարանԱրևելյան դպրոցՁի — ձու — լու       տառ- բառ- բուռ- նուռ,  հող- փող- փիղ                                                                 Ուշլ ինի նուշ լինի: Դու քեզ մի գովիր, թող ուրիշը գովի:Բ. Պզզան, պզզան, պզպզան, պստիկ  մեղուն տզտզան։ Մի աքաղաղ կարմրապեծիկ, իր ոտները երկար ու ձիգ։ Արեգակը դուրս է եկել պսպղալով։ Գնա, գնա, իմ կաթնատամ, գնա՜ս բարով, հարյուր տարով։Վաւրդ, ուժ, նուշ, որդ, շուն:Ոսկուց պատրաստված — ոսկյա, քարից պատրաստված — քարե, երկաթից պատրաստված — երկաթյա, արծաթից պատրաստված — արծաթյա, փայտից պատրաստված — փայտե
Արթնացա երկուշաբթի,
Հագնվեցի երեքշաբթի,
Չորեքշաբթի անուշ- անուշ նախաճաշեցի,
Հինգշաբթի կրկին աշխատեցի,
Աշխատեցի ուրբաթ, շաբաթ,
Ու գործի գնացի՝
Կեցցե գործը- ասացի:
Լավ էր՝ արդեն կիրակի
Ամբողջ օրը հանգստացա:
Զատիկ, մեղու, ճանճ, մրջյուն, թիթեռ:Մի անգամ շուտասելուկը դուրս թռավ գրքից և ընկավ և ընկավ բերանս: Եվ ես բոլորին այսում էի այն:
Լիկա Հակոբյան2-րդ դասարանԱրևելյան դպրոցա)ձի-ձու-լու ,բ)տառ-բառ-բուռ-նուռ, գ)հող-փող-փիղա)Ուշ լինե նուշ լինի բ)դու քեզ մի գովիր թող ուրիշը գովիԲԲզեզ
Ձի
Արև
Ատամ
Վարդ,ուժ,նուշ,որդ.շունՈսկյա. քարե.Երկաթյա.արծաթյա. փայտեՊատրաստեցի,ճաշակեցի,հյուրասիրեցի,
Գործեցի,գնացի,ապրի,աշխատեցի։
Զատիկ,մեղու,ճանճ,մրջուն,թիթեռհայտնվեց Ծույլ աշակերտի մտքում,ով չկարողացավ արտաբերել։Շուտասելուկը նեղացավ և գտավ աշխատասեր աշակերտիhttps://youtu.be/QXfh28yfhHE
Արման Հարությունյան2-րդ դասարանԱրևելյան դպրոցա․ ձի-ձու-լու բ․ տառ-բառ-բուռ-նուռ գ․հող-փող-փիղա․ուշ լինի, նուշ լինի բ․ դու քեզ մի գովիր, թող ուրիշը գովիբվարդ, ուժ, նուշ, որդ, շունոսկիե, քաարե, երկաթ, արծաթ, փայտեսովորեցի, աշխատեցի, սովորեցի, սովորեցի, գնացի, կեցցե, մարզվեցիզատիկ, մեղու, ճանճ, մրջույն, թիթռանտառ, մանեկավ-մանեկավ քայլեց և տեսավ գայլ ու փախավ անտառից դուրս։
Էդվին Հարությունյան2-րդ դասարանԱրևելյան դպրոցա․ձի-ձու-լու բ․տառ-բառ-բուռ-նուռ գ․հող-փող-փիղա․ ուշ լինի, ուշ լինի  բ․ դու քեզ մի գովիր, թող ուրիշը գովի բՎարդ, ուժ, նուշ, որդ, շունոսկե, քարե, երկաթե, արծաթե, փայտեսովորեցի,    աշխատեցի,   սովորեցի, սովորեցի, գնացի, կեցցե, լողացի զատիկ, մեղու, ճանճ, մրջույն, թիթեռանտառ գնաց, տեսավ գայլին ու գայլը իրեն կերավ։
Գրիգոր Գրիգորյան2-րդ դասարանԱրևելյան դպրոցՁի-ձու-լու, տառ-ծառ-ծուռ- նուռ, հող- փող- փիղ։Ուշ լինի նուշ լինի։ Դու քեզ մի գովիր, թող ուրիշը գովի։ԲՊզան, պզան , պզպզան, պստիկ 🐝 տզտզան։ Ատամ, ատամ, իմ կաթնատամ, գնաս բարով, հարյուր տարի։ Վարդ, ուժ, նուշ, որդ, շուն։ Ոսկյա, քարե , երկաթյա, արծաթյա, փայտե։ Զատիկ, մեղու, ճանճ, մրջյան, թիթեռՄի անգամ շուտասելուկը դուրս թռավ գրքից և ընկավ գետի մեջ։ Նա լող տվեց մինչև մոտակա ափը հուսալով  որ կփրկվի։  Ափին պառկած կոկորդիլոսը կուլ տվեց շուտասելուկին։ 
Արա  Հարությունյան2-րդ դասարանԱրևելյան դպրոցԼու-բու, նուռ-լուռ, փիղ-լող,ա) ՈՒշ լինի, նուշ լինի բ) դու քեզ մի գովիր, թող ուրիշը քեզ գովիբ1) մեղուն 2) աքաղաղ 3)արեգակը, 4) ատամ, ատամՆվարդ-վարդ, կուժ-ուժ, անուշ-նուշ, որդի-որդ, աշուն-շունոսկե, քարե, երկաթյա, արծաթյա, փայտեմարզվեցի երեքշաբթի, անուշ-անուշ հաց կերա, կրկին վազեցի։ Դաս արեցի ուրբաթ շաբաթ: Կեցցե գործը-ասացի: Ամբողջ օրը վայելեցի:Զատիկ, մեղու, ճանճ, մրջույն, թիթեռ
Նարեկ   Սահակյան2-րդ դասարանԱրևելյան դպրոցՁի-ձու-լու, տառ-տուռ-նուռ, հող-փող-փիղ։ՈՒշ լինի, նուշ լինի։ Դու քեզ մի գովիր, թող ուրիշը գովի                          Բմեղուն, աքաղաղ, Արեգակը,Ատամ, ատամ։Վարդ, ուժ, նուշ, որդ, շուն։Ոսկյա, քարե, երկաթյա, արծաթյա, փայտե։Գնացի գործի, գործերս արեցի, գործի  գնացի, աշխատեցի, գնացի, կարևոր է, աշխատեցի։Զատիկ, մեղու, ճանճ, մրջյուն, թիթեռ։ու հայտնվեց բակում։ Այնտեղ կային շատ երեխաներ։ Նա մտածեց խաղալ նրանց հետ։ Երեխաները շատ զարմացան երբ տեսան շուտասելուկին։ Նրանք սովորեցին այդ շուտասելուկը ու սկսեցին անգիր ասել այն։
Միքայել Մնացականյան2-րդ դասարանԱրևելյան դպրոցձի-ձու-լու, տառ-բառ-բուռ-նուռ, հող-փող-փիղՈւշ լինի, նուշ լինի: Դու քեզ մի գովիր, թող ուրիշը գովի:Բ Պզզան, պզզան, պզպզան, պստիկ մեղու տզտզան։  Մի աքաղաղ կարմրապեծիկ, իր ոտները երկար ու ձիգ։Նվարդ-վարդ, կուժ-ուժ, անուշ-նուշ, որդի-որդ, աշուն-շունոսկյա, քարե, երկաթյա, արծաթյա, փայտեԱրթնացա երկուշաբթի,

Լվացվեցի երեքշաբթի,

Չորեքշաբթի անուշ-անուշ ճաշեցի,

Հինգշաբթի կրկին վազեցի:

Աշխատեցի ուրբաթ, շաբաթ

Ու գործի գնացի`

Ինչ լավ է գործը- ասացի:

Լավ էր՝ արդեն կիրակի,

Ամբողջ օրը խաղացի:
զատիկ, մեղու, ճանճ, մրջյուն, թիթեռմեր բակը, այնքան արագ- արագ էր խոսում, որ այդպես էլ չհասկացա, որ իր ընկերն է ուզում լինեմ։
Վահե Յուզբաշյան2-րդ դասարանԱրևելյան դպրոցձի-ձու-լու, տառ-բառ-բուռ-նուռ, հող-փող-փիղա) Ուշ լինի, նուշ լինի։ բ) Դու քեզ մի գովի, թող ուրիշը գովի։Բ)ա) մեղու, բ) աքաղաղ գ) Արեգակը դ) գնա, գնավարդ, ուժ, նուշ, որդ, շունոսկե, քարե, երկաթե, արծաթյա, փայտեաշխատեցի, նախաճաշեցի, աշխատեցի, աշխատեցի, գնացի, կեցցե, զբոսնեցիզատիկ, մեղու, ճանճ, մրջյուն, թիթեռ