«Ես կարողանում եմ» ստուգատեսի
իրականացման հիմքում
զարգացման բնութագրերն են :

Մասնակիցներ՝ Արևելյան դպրոցի 2.4 դասարանի սովորողներ

Ժամանակահատվածը՝  03.05 -28.05

Նպատակ՝

 • մեդիահմտությունների դիտրակում
 • մարզական հմտությունների դիտարկում, զարգացում, գնահատում
 • լեզվագործունեություն՝ ընթերցելու, ընթերցած նյութը վերարատադրելու հմտությունների դիտարկում
 • մաթեմատիկական հմտությունների դիտարկում
 • տեխնոլոգիական-նկարչական հմտությունների դիտարկում, կարողությունների գնահատում
 • բնագիտական հմտությունների գնահատում, դիտարկում
 • օտար լեզվի՝ անգլերեն-ռուսերեն կարողությունների դիտարկում, օտար լեզվով շփում, գնահատում

Ուսումնական գործունեության ոլորտներ

 • լեզվական-ստեղծագործական
 • մաթեմատիկական
 • տեխնոլոգիական-նկարչական
 • բնագիտական
 • երաժշտական
 • մարզական
 • ՏՀՏ

Լեզվական-ստեղծագործական ուսումնական գործունեություն

 • տեքստի հետ աշխատելու հմտությունների դիտարկում ՝ դժվարհասկանալի բառերի առանձնացում, օնլայն բառարանի միջոցով բառերի բացատրություն, նոր բառերով փոխարինում, վերապատմում և այլն։

Մաթեմատիկական ուսումնական գործունեություն

 • ֆլեշմոբերի մասնակցության դիտարկում
 • բաժանման, բազմապատկման, գումարման, հանման գործողությունների դիտարկում
 • խնդրի խառնաշփոթ՝ դիտարկում, լուծման տարբերակներ
 • մաթեմատիկական չափումներ ֆիզիկական միջավայրում՝ տուն, բակ, դպրոց և այլն

Բնագիտական ուսումնական գործունեություն

 • շրջակա միջավայրի դիտարկում
 • մարմնի մասերի ուսումնասիրում
 • Երկիր մոլորակ

Տեխնոլոգիական ուսումնական գործունեություն

 • տեխնոլոգիական-նկարչական հմտությունների դիտարկում, ուսումնասիրում

Ամփոփում՝

Աշխատանքները հրապարակվում են դասարանական բլոգում՝ տեսանյութերի, պատումների, փաթեթների տեսքով։ Դասվարը ամփոփում է աշխատանքները՝ ներկայացնելով գործունեությունների համապատասխան փաթեթներ։

Արդյունքներ