Հանդիպման ձևաչափը՝ առցանց
Մուտքը՝ հղմամբ 

Մասնակիցներ՝ «Գագարին» նախագծում ընդգրկված համայնքների (Վարսեր, Գեղամավան, Ծաղկունք, Դդմաշեն, Զովաբեր, Գագարին) դպրոցների մանկավարժական աշխատողներ, «Բարբառներ» ակումբի անդամներ (Սյուզան Սարգսյան)

Պատասխանատու՝ Արմինե Մովսիսյան (էլ․ հասցե՝ Armine.Movsisyan@mskh.am)

Նպատակը՝

 

Խնդիրներ՝

 • կրթական կամուրջների հաստատում
 • համագործակցություն, նոր գործընկերների ձեռք բերում
 • համայնքների ուսուցիչների ներգրավում

Հանդիպման բովանդակությունը

 • «Բարբառներ» ակումբ
  Ակումբի մասին՝ նպատակ, գործունեության կազմակերպում, համագործակցային նախագծեր։
 • Իմ արմատները
  Որտեղի՞ց են մեր նախնինները, ինչով են առանձնահատուկ նրանց բարբառները, ինչ է փոխանցվել մեզ։
 • Իմ բարբառով հինգ անուշ բառ
  Որ՞ոնք են, յուրաքանչյուրիս կարծիքով, մեր բարբառի ամենաանուշ, համ ու հոտով բառերը ։
 • Տատիս ու պապիս բարբառային պատմություններից
  Հիշենք մեր տատ ու պապերի՝ թոնրի շուրջն արած պատմություններից՝ ներկայացնելով դրանք համապատասխան բարբառով։ Զուգահեռ՝ պատումի քննարկում, զրույց։

Իրականացման ընթացքը

 • Հանդիպմանը մասնակից դարձնել համայնքների մանկավարժական աշխատողներին
 • Ապահովել հանդիպման տեսագրությունը, լուսաբանումը, ամփոփումը

Արդյունքը
Հանդիպման տեսագրությունը, լուսաբանումը բլոգում, ենթակայքում, կայքում: