Լուսանկարը՝ Նունե Խաչիկօղլյանի

Նախագիծ՝ Գարնանային ուսումնական արձակուրդ
Հաշվետվություն՝ ըստ գործունեությունների