Photo by Pixabay on Pexels.com

Համապատասխան աշխատակարգի՝ ներկայացնում ենք
հեռավար ուսուցման սովորող Լիլի Մարտիրոսյանի
կատարած աշխատանքները Չինաստանից։

  • Երաժշտություն
    Սովորում ենք Հեփ, հոփ երգը, տեսաձայնագրում )
  • Օտար լեզուներ (անգլերեն/ռուսերեն)
  • Նկարչական գործունեություն
    Աշխատանքները ներառված են լեզվագործունեության փաթեթում