Կարդում ենք նախագծի շրջանակներում Արևելյան դպրոցի
2.4 դասարանի սովորողներն իրականացրել են ընտանեկան,
դասարանական ընթերցումներ՝
ներկայանալով նաև ընթերցողական ռադիո-փաթեթով:

Կարդում ենք (ռադիո-փաթեթ)
Ընտանեկան ընթերցումներ
Թումանյանական ընթերցում Արևելքի Վերնատանը
Տեսանյոթւ՝ ստորև.