Համապատասխան աշխատակարգի՝ հեռավար ուսուցման սովորողը
կատարված աշխատանքներն ուղարկում է դասավանդողի
էլ․ հասցեին (Armine.Movsisyan@mskh.am) մեկամսյա գրաֆիկով։
Աշխատանքներն նախատեսված են մեկամսյա գործունեության համար։