Ընտանեկան մարզական խաղեր

Վահե Յուզբաշյան

Գրիգոր Գրիգորյան

Նատալի Գալստյան

Մարիա Տեր-Մարգարյան

Հենրի Բաղրամյան

Արսեն Մկրտչյան

Վիկտորիա Հովսեփյան

Արա Հարությունյան

Արման և Էդվին Հարությունյաններ

Նարեկ Սահակյան

Գրիգ Աբրահամյան

Լաուրա Պետրոսյան

Միքայել Մարինո