Երկրորդ ուսումնական շրջան՝ 2021
Հունվարի 11-15-ի ճամբարային գործունեության աշխատակարգ
Հունվարի 11-15-ի ճամբարային գործունեության աշխատակարգ (հեռավար-ընտանեկան գործունեություն)