Հեռավար հարթակը հաճախ ենթարկվում է լճացման։ Հատկապես ֆիզիկական միջավայրը «պահանջող» սովորողների հետ աշխատանքը ենթադրում է հարթակի թարմացում, նոր գործիքակազմի ուսումնասիրություն։
ՀՀ ԿԳՍՄ նախարարությունն առաջարկում է հարթակներ և նյութեր՝ հեռավար ուսուցման կազմակերպման համար։ Փաթեթը բավականին ընդգրկուն է և ներառում է հեռավար հարթակում ուսուցման գործընթացի կազմակերպման հաջողված օրինակներ։ Հարթակների ընտրությունը պայմանավորված է դասավանդման կոնկրետ ծրագրով։ Այսինքն, ինձ համար այս պահին նախընտրելի և կրառելի կարող են համարվել տարրական դասարաններին համապատասխանող հարթակները։

ԻՄ ԴՊՐՈՑԸ
Առցանց ուսումնառության հարթակ

Հարթակը բավականին համակարգված է։ Կիրառելի է հատկապես ինքնաստուգման տեսանկյունից։ Օրինակ, ընտրելով որևէ առարկա, համապատասխանաբար՝ նաև դասարան, հնարավորություն կա ըստ թեմաների, ՝ ըստ բարդության կատարել առաջադրանքների լուծում։ Տեղում կատարվում է ինքնաստուգում․ ծրագիրը ճիշտ և սխալ պատասխանների դեպքում համապասխանաբար արձագանքում է։
Այս փաթեթը համեմատելի է ՄՍԿՀ-ում կազմակերպվող ամենամսյա ֆլեշմոբերի հետ ։ Նույնական է նրանով, որ առարկայական առցանց մասնակցություն է ապահովվում սովորողի համար։ Իմ դպրոցը հարթակում առավելությունն այն է, որ այն առավել համակարգված է , ամբողջացված է որպես փաթեթ, ընտրությունն էլ որոշ չափով պարտադրված չէ տվյալ ամսվա-օրվա համար։ Առարկայական ֆլեշմոբերի դեպքում, ըստ օրացույցի, հստակեցված են ֆլեշմոբերի անցկացման օրերը՝ ըստ առարկաների։ Ֆլեշմոբերի դեպքում դժվարանում է նաև ստուգման գործընթացը, երբ մասնակիցը այդ պահին ինքը չի տեսնում իր պատասխանը, այլ նամակ է ստանում այդ մասին օրեր, շաբաթներ անց։ Մեծ մասամբ արդեն չի հիշում խնդրի , առաջադրանքի բովանդակությունը, ինչի արդյունքում մասնակցությունը, ստուգումը սկսում են կրել արհեստական բնույթ։
Առարկայական ֆլեշմոբերի առավելությունը վերը նշված հարթակի նկատմամբ այն է, որ ապահովվում է սովորող-դասավանդող որոշակի կապ։

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԱԼԻՔ
Տեսադասեր

Յութուբյան ալիք է, որում ներառված են կրթական բովանդակություն ունեցող տեսանյութեր՝ տեսադասերից մինչև տեսապատումներ։ Առանձնացնենք մի քանիսը՝ համապատասխան տարրական դասարանների առանձնահատկությունների․

ՏՆԻՑ ԹԱՆԳԱՐԱՆ ԵՎ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Հարթակը հնարավորություն է ընձեռում մեկ փաթեթի օգնությամբ ծանոթանալ թանգարանների և գրադարանների պաշտոնական կայքերին կամ ֆեյսբուքյան էջերին՝ համապատասխանաբար տրամադրելով անհրաժեշտ տեղեկատվություն։