Մրգային զամբյուղ Միքայել Մնացականյանից

Հեռավար-ընտանեկան ուսուցումն ընտրած սովորողների աշխատանքները՝ համապատասխան աշխատակարգի և ֆիզիկական միջավայրում ընթացող գոծունեության լրացուցիչ աշխատանքների․

Աշխատանքային փաթեթ
հրապարկված Google Drive-ում՝ համապատասխան սովորողների անվանական փաթեթների․

Տեսանյութերի փաթեթ

Թթու են դնում Էդմոնը և ԱՆգելինան

Թթուդրեք Մարիայից

Սուջուխ է պատրաստում Լիկան

Մրգահավաք Լիկայից