Համապատասխան հոկտեմբերի 19-23-ի հեռավար ուսուցման աշխատակարգ-ի ՝ ծավալվեց հեռավար ուսուցման գործունեություն:
Համապատասխան ժամանակացույցի՝ ընթացան իմացումի հրճվանք լաբարատորիայի, օտար լեզվի, երկարացված օրվա նախագածերին համապատասխան տեսադասերը։
Աշխատանքների արդյունքը՝ ստորև․