Հեռավար ընտանեկան փաթեթ՝ համապատասխան հոկտեմբերի 19-23-ի  աշխատակարգի։
Սովորողների աշխատանքները հրապարակված են Google Drive հավելվածում։ Յուրաքանչյուր սովորողի անունով բացված փաթեթը ներառում է ենթափաթեթներ՝ համապատասխան տվյալ օրվա աշխատանքի։ Հղումները՝ ստորև․