Համապատասխան աշխատակարգի՝ ուսուցման հեռավար-ընտանեկան եղանակն ընտրած սովորողները տանը, ընտանիքի անդամների հետ իրականացնում են ուսումնական գործընթաց։ Կատարված աշխատանքներն ուղարկվում են դասավանդողի էլ․ հասցեին (Armine.Movsisyan@mskh.am) կա՛մ ամենօրյա, կա՛մ ամենշաբաթյա գրաֆիկով։

Ուսումնական նախագծեր

 • «Ես» ուսումնական նախագիծ 
  Լեզվագործունեություն
  (Պատրաստում ենք մեկ տեսանյութ՝ ընդգրկելով ստորև նշված թեմաները, հրապարակում YouTube-ում)
  Իմ սիրած գույնը, միրգը, կերակուրը…

  (Հ․գ․ թեմաները կարող են խմբագրվել՝ համապատասխան տվյալ ընտանեկան դպրոցի առանձնահատկությունների)

  Մաթեմատիկական գործունեություն
  մեր տունը դպրոցին մոտ է կամ հեռու
  (հեռավորություն, ճանապարհին ի՞նչ է հանդիպում, ոտքով որքան ժամանակում կգնամ, մեքենայով, հեծանիվով՝ որքա՞ն և այլն)

  Ֆոտո-պլեներ
  Նկարում ենք Paint ծրագրով
  Իմ սիրելի կերակուրը, մրգերը, տունը, դպրոցը
 • «Տիեզերք» ուսումնական նախագիծ
  Հորինի՛ր հեքիաթ Արևի մասին: Ուղարկիր ինձ ձայնագրության տեսքով: Կից կարող ես ուղարկել նաև քո հեքիաթի նկարը՝ արված թղթի վրա կամ Paint ծրագրի օգնությամբ:

Ուսումնական նյութեր

Ընթերցանություն
Կամակոր այծիկները (ուղարկիր ընթերցման ձայնագրություն)
Գիտե՞ս, որ… (տեղեկատվական տեքստ)
(Տե՛ս Լեզվագործունեության առաջադրանքների փաթեթ)

Երաժշտական կատարում
Պսակ-պսակ