Ծննդյան ծեսեր
(օգոստոս)
Ալեքսանյան Լիլի- 15.08.2014
Միքայել Մարինո՝ 05.08.2014
(հուլիս)
Բաղրամյան Հենրի՝ 18.07.2014
Գառնիկյան Նարեկ՝ 08/07/2014
Գրիգորյան Գրիգոր՝ 15 հուլիսի  2014թ.,
Հարությունյան Արման/Էդվին- 13.07.2014
Չոբանյան Ալյոնա -10․07․2014
Վարդանյան Մուշեղ՝ 07.07.2014

Ուսումնական առաջին շրջան
(սեպտեմբեր-դեկտեմբեր)

Սեպտեմբեր

Հոկտեմբեր

Նոյեմբեր

Դեկտեմբեր

Ուսումնական երկրորդ շրջան
(հունվար)

Ուսումնական երրորդ շրջան
(փետրվար-մայիս)

Փետրվար

Մարտ

Ապրիլ

Մայիս

Ուսումնական երրորդ շրջան
(հունիս)

Աղբյուրը՝ «Ուսումնական նախագծերի փաթեթ» (2-րդ դասարանի համար)
Սովորողների ծննդյան օրերը՝ լրացվող։