Իրականացնում ենք արդեն իսկ թրծած կավերի ներկման աշխատանքներ։
Ներկումից հետո կավերը ևս մեկ անգամ թրծվում են։
Դժվար թվում էր թաց կավով աշխատանքի ընթացքը, բայց դա, թերևս, ամենահեշտ ու արագ գործընթացն էր։