«Էպոսանկարչական տրամադրություն մեր դպրոց-տանը»։ Ներկայացնում են Մանե Օհանջանյանը և ընտանիքը։