Բույսերի բնական ձևը զարդերի ստեղծման հետաքրքիր մտքեր տվեց։
Աշխատանքները՝ ատորև․