Կարոտած հանդիպումների շարքից ))

Հունիսի 1-5-ի ճամբարային գործունեություն
Անհատական աշխատաժամանակ (մայիսի 25- հունիսի 5)

Նախագծեր
Բարձունքի հաղթահարման ընտանեկան նախագծեր
Հակաբացիլ Կոմիտաս 
Էպոսապատում
Հակաբացիլ-հակավարակ շրջակա միջավայր